ööpäev

ööpäev, astronoomias ajavahemik, mis vastab ühele taevakeha täispöördele ümber oma telje taustsüsteemiks valitud taevakehade suhtes.

VE, 2006