ökosüsteem

ökosüsteem, isereguleeruv talitluslik süsteem, mis koosneb organismidest ja sellest eluta keskkonna osast, mida organismid on oluliselt muutnud. Suurim ökosüsteem on biosfäär.

VE, 2006