ürgkogukondlik kord

ürgkogukondlik kord, inimkonna vanim ühiskonnakord, selle põhiliseks majandus- ja sotsiaalseks üksuseks oli esmalt suguluse, hiljem territoriaalsel alusel toiminud kogukond. Vahevormide kaudu asendus ürgkogukondlik kord orjandusliku või feodaalkorraga, seejuures harilikult tekkis ka riik.

VE, 2006