Želnin, Georgi

Georgi (Georg) Želnin (28. X 1910 Peterburi – 21. XII 1985 Tartu), geodeet, Vadim Želnini vend, füüsika-matemaatikakandidaat (1951). Lõpetas 1936 Tartu Ülikooli. Oli aastast 1947 ENSV Teaduste Akadeemia astrofüüsika ja atmosfäärifüüsika instituudi teadur (aastast 1953 vanemteadur), 1951–53 teadussekretär ja 1971–78 geodeesiasektori juhataja. Aastast 1952 osales1930.–40. aastail Balti Komisjoni Eesti osakonna poolt rajatud ja looditud nivelleerimistrasside kordusmõõtmistes. Georgi Želnini otsesel osavõtul ja juhendamisel on tehtud kõrgtäpsusega loodimisi umbes 2500 km ulatuses. Georgi Želnini eestvõttel on Eestis põhjalikult uuritud ka maakoore liikumist. Mahuka töö tulemusena on koostatud mitu isobaaskaarti, mis annavad ilmekalt edasi nüüdisvertikaalliikumiste iseloomu. Koostas Eesti astronoomia ajaloo üksikasjaliku ülevaate. 72 teadustrükist.

ENSV teeneline teadlane (1976). Nõukogude Eesti preemia 1972.

Töid

  • Основные астрономо-геодезические работы на территории Эстонской ССР с 1811 по 1940 год (1951)
  • Tartu Tähetorn (1964, koos Jaan Einasto ja Charles Villmanniga, koostajaid)

EE 14, 2000; muudetud 2011