aadress

aadress, 1. elupaiga või asukoha osutus. – 2. kirjalik esildis või õnnitlus. – 3. arvutitehnikas sümbolid, mis tähistavad mälu pesa, mille poole on võimalik pöörduda.

VE, 2006