Aarna, Agu

Agu Aarna (aastani 1937 August Treier; 11. X 1915 Tallinn – 11. XII 1989 Tallinn), tehnikateadlane, pedagoog, teadusorganisaator ja ühiskonnategelane, Olav Aarna isa, tehnikateaduste doktor (1955, Leningradi tehnoloogiainstituut), ENSV Teaduste Akadeemia (TA) kirjavahetajaliige (1961), Budapesti tehnikaülikooli audoktor (1970). Lõpetas 1940 Sõjaväe Tehnikakooli, 1944 Dresdeni tehnikaülikooli ja 1948 Tallinna Polütehnilise Instutuudi (TPI). Oli 1948–79 TPI õppejõud (aastast 1956 professor), sh 1951–64 kateedrijuhataja ja 1960–76 rektor; aastast 1979 ENSV TA Keemia Instituudi vanemteadur-konsultant. 1959–71 ENSV Ülemnõukogu V–VII koosseisusaadik, 1964–67 Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee liige. Oli aastast 1977 teaduslik-tehnilise kompleksprogrammi „Põlevkivi kompleksne kasutamine” nõukogu esimees. Uurimusi põlevkivi orgaanilise aine funktsionaalsete rühmade ja süsinikskeleti, põlevkivi termilise lagunemise ja keemilise rühmkoostise ning mineraalõlide ja molekulaarkomplekside omaduste kohta. Agu Aarne on sünteetiliste liimvaikude uute liikide autoreid ja tootmise organiseerijaid. Talle kuulub 16 autoritunnistust, tema leiutisi on patenteeritud ka välismaal. 

Eesti NSV teeneline teadlane (1965).

Töid

  • Эстонские горные сланцы (1956)
  • Põlevkivikeemia probleeme Eesti NSV-s (1965)
  • Успехи сланцевой промышленности Эстонской ССР (1979)
  • Chemical engineering in the Estonian S.S.R. (1978)
  • Põlevkivi (1989)

Autasud

  • Nõukogude Eesti preemia (1950 ja 1967)
  • Lenini orden (1965)
  • Paul Kogermani mälestusmedal (1983)

Kirjandus

  • Agu Aarna publikatsioonid 1947–1975. Tallinn, 1975
  • Agu Aarna – Rector of Tallinn Technical University. – Oil Shale 12 (3), 1995

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (O. Aarna)