Aasmäe, Maarja

Maarja Aasmäe (16. XII 1950 Kirna küla, Haapsalu rajoon), geograaf, Hardo Aasmäe abikaasa.

Lõpetas 1969 Elva keskkooli ja 1975 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) geograafia (majandusgeograafia) erialal, diplomitöö teema „Migratsiooni iseärasused Eesti NSV maa-asulates (Rapla rajoon)”, juhendaja Ann Marksoo.

Töötanud 1975–78 TRÜ majandusgeograafia kateedris, 1978–79 Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumis, 1979–81 Juhtimissüsteemide Projekteerimis- ja Konstrueerimisbüroos (JSPKB) Mainor, 1981–2010 Eesti Entsüklopeediakirjastuses kartograafi ja toimetajana, aastast 1998 loodusteaduste toimetuse juhataja, aastast 2011 MTÜ Entsüklopeedia loodusteaduste valdkonnajuht.

Paljude entsüklopeedia geograafiaalaste artiklite autor ja toimetaja, „Maailma atlase” (2000, Haridusministeeriumi tellimus koolidele, 52005) ja „Suure maailma atlase” juhtivtoimetaja, Eesti Entsüklopeedia veebiversiooni autor ja toimetaja.

Eesti Geograafia Seltsi liige (1978).

Loodud 2014