Aasma, Ants (matemaatik)

Ants Aasma (6. I 1957 Põltsamaa), matemaatik, matemaatikadoktor (1993). Lõpetas 1980 Tartu Riikliku Ülikooli. Töötanud 1980–83 matemaatikaõpetajana Viljandi 5. keskkoolis, 1986–2002 Tallinna Pedagoogikaülikoolis (aastast 1993 dotsent) ja aastast 2002 Tallinna Tehnikaülikoolis (2002–10 professor, aastast 2010 dotsent). Täiendanud end Poolas (1997). Uurimusi matemaatilise analüüsi, sh ridade ja jadade summeerimise teooria alalt. 

Töid

  • On the matrix transformations of absolute summability fields of reversible matrices. – Acta Mathematica Hungarian, 1994, 1–2
  • Comparison of orders of approximation of Fourier' expansions by different matrix methods. – Facta Universitatis. Mathematical Information, 1997, 12

EE 14, 2000; muudetud 2011