Abels, Georg

Abels, Georg, (2. X 1898 Pärnu – 30. X 1967 Tallinn), sporditegelane. Oli 1945–50 ENSV Kultuurhariduslike Asutuste Komitee esimees. NL-i esimese maaspordiühingu asutajaid. Jõu esimene esimees (1947–50). Kuulus 1947–66 Jõu kesknõukogu presiidiumi. 1945–47 ENSV Spordikomitee tõstespordisektsiooni esimees. Jõu auliige (1966). ENSV tnl kultuuritegelane (1964).

ESBL, 2011