absoluutne muusika

absoluutne muusika, nn puhas muusika, looduse, kunsti, kirjanduse või filosoofiaga seostamata muusika.

VE, 2006