absoluutselt jäik keha

absoluutselt jäik keha, ideaalkeha, mille kahe suvalise punkti vaheline kaugus on sõltumatult kehale mõjuvaist jõududest jääv; mõistet rakendatakse teoreetilises mehaanikas.

VE, 2006