agalaktia

agalaktia, piimatus, loomakasvatuses piima eritumise lakkamine. Võib olla füsioloogiline või patoloogiline.

VE, 2006