agent

agent, 1. kellegi huvides ja volitusel tegutsev isik, kaubapakkuja või -reisija. – 2. salakuulaja.

Välislink

VE, 2006