agoogika

agoogika, muusikas helitöö ettekande väikesed kiirendused ja aeglustused.

VE, 2006