agraar-

agraar- (ld agrarius <ager ’põld’), põllundus-, põllumajandus-.

VE, 2006