Ahja valla elanike arv asulati (2000)

Alevik
Ahja 635
Külad
Akste 84
Ibaste 27
Kosova 91
Kärsa 121
Loko 39
Mustakurmu 58
Mõtsküla 76
Vanamõisa 59