ainetu toode

ainetu toode, mittemateriaalne toode, immateriaalne toode, majanduslikus käibes osalev ostu-müügi objekt, mis ei ole aineline ese ega voog (elektrienergia), vaid esineb teatavat laadi tegevusena (nt juukselõikus) või teabe edastamise kujul (nt juriidiline nõuanne) ja mida tänapäeval hõlmab kõige laiemas tähenduses kasutatav teenuse mõiste. Ainetu toote mõiste tõi 1803 majandusteadusesse Jean-Baptiste Say (1767–1832). Tänapäeval rakendatakse seda SNA-meetodis ja kogu makromajanduse teaduslikul käsitlemisel.

Välislink

VE, 2006