ajam

ajam, töömasinat või -mehhanismi käitav seade või seadmete kogum. Koosneb jõuallikast, ülekandeseadmest ja juhtimisaparatuurist.

VE, 2006