ajatempel

ajatempel, digitaalne tõend, mis fikseerib autentselt mingi sündmuse toimumise aja. Olulise tegevuse, näiteks digiallkirja andmise korral väljastab ajatempli arvutivõrgus selleks volitatud teenuse osutaja.

VE, 2006