ajend

ajend, mingit käitumist esilekutsuv põhjus, motiiv või tõuge.

VE, 2006