Akadeemia Nord

Akadeemia Nord, endine nimetus Tallinna Bakalaureuse Erakool, 1991 asutatud erakõrgkool. Akadeemia Nordis oli kolm teaduskonda: õigus- ja juhtimis-, psühholoogia- ja kommunikatsiooniteaduskond ning humanitaarteaduste keskus. Õppejõude ja üliõpilasi vahetatati Soome, Rootsi, Taani, Hollandi ja Saksamaa kõrgkoolidega. 1991–2004 töötas akadeemia juures gümnaasium (lõpetas 12 lendu). 1991–2009 oli rektor Ene Grauberg, aastast 2009 Rein Müllerson. 1. juulist 2010 on Tallinna Ülikooli (TLÜ) akadeemiline üksus – TLÜ õigusakadeemia.

EE 12, 2003; muudetud 2011