akadeemiline

akadeemiline, akadeemiaga seonduv; kõrgkooliga seonduv, näiteks akadeemiline aasta – õppeaasta, akadeemiline tund – kõrgkooli loengu kestus (45–50 minutit); teaduslik, kõrgetasemeline, abstraktne, puhtteoreetiline; traditsiooni järgiv; kunstikollektiivi austav tiitel.

VE, 2006