aksonomeetria

aksonomeetria, tehnilisel joonestamisel eseme ruumilisust säilitav ja ilmekust taotlev kujutamismeetod.

VE, 2006