aktiiniumirida

aktiiniumirida, radioaktiivrida, mille esimene liige on uraani isotoop 235U (poolestusaeg 7,13·108 a) ja viimane liige plii stabiilne isotoop 207Pb.

VE, 2006