aktiva

aktiva, bilansi vasak pool, milles on andmed majandusüksuse käsutuses olevate rahasummade paigutuse kohta. Aktivast on näha, kui palju on põhivara, materjale ja valmistoodangut, kui palju on saada teistelt majandusüksustelt neile müüdud toodangu eest (nn debitoorne võlgnevus), kui palju on sularaha jne. Vastand: passiva.

Välislink

VE, 2006