aktseleratsioon

aktseleratsioon, kiirenemine.

Psühholoogias ja füsioloogias organismi vaimse või kehalise arengu kiirenemine. Vastand: arengupeetus.