aktsept

aktsept, nõustumus, dokumenteeritud nõusolek osta kaupu teatud hinnaga ja teatud tingimustel. Vaata ka veksliaktsept.

VE, 2006