aktsia

aktsia, väärtpaber, mis tõendab, et selle omanikule ehk aktsionärile kuulub aktsiaseltsi põhi- ehk aktsiakapitalist aktsia väärtusele vastav osa. Aktsionärile makstakse dividendi näol omanikutulu.

Välislink

VE, 2006