akulturatsioon

akulturatsioon, psühholoogias ümbritseva kultuuri käitumismallide omaksvõtt (nt lapse poolt); laiemas mõttes teise kultuuri elementide ülevõtmine.

VE, 2006