akvatoorium

akvatoorium, püsivalt veega kaetud ala, näiteks piirkonna, sadama või ookeani akvatoorium.

VE, 2006