alfalagunemine

alfalagunemine, α-lagunemine, aatomituuma radioaktiivne muundumine, mille korral kiirgub alfaosake. Alfalagunemisel väheneb aatomituuma massiarv 4 ja laenguarv 2 võrra.

VE, 2006