algharidus

algharidus, koolihariduse esimene aste. Alghariduse tuumik on lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskus ning looduse- ja ühiskonnaharidusealased algteadmised; algharidust antakse algkoolis, riigiti erineva aja (3–8 aasta, Eestis 4 aasta) jooksul.

VE, 2006