Allikukivi

Allikukivi truup

Allikukivi, paikkond Pärnumaal Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa vahel. Koopa ja allikatega liivakivipaljandid (Allikukivi koobaste ja allikate kaitseala). 19. sajandi II poolel töötas Allikukivil Voltveti kalevi- ja kammvillavabrik, 1910.–20. aastail tellisetehas.

VE, 2006; muudetud 2011