allkeel

allkeel, ühe keele variant, mis erineb teistest variantidest temale omase sõnavara ja grammatikajoonte poolest. Allkeeli eristatakse regulaarselt koos esinevate keeleväliste tunnusekimpude abil, mis mõjutavad keelt samas suunas. Allkeeled jaotatakse kasutajakeskseteks (kohamurded, sotsiolektid) ja kasutuskeskseteks (registrid, stiilid) ning normikeeleks ja mittenormingulisteks variantideks. Allkeeli, mis erinevad muudest ainult häälduse erijoonte poolest, nimetatakse aktsentideks.

Kirjandus

  •  Eesti keele allkeeled. Toimetanud T. Hennoste. Tartu, 2000

EE 12, 2003