alltekst

alltekst, kirjandus- või mõne muu kunstiteose kaudne või teadlikult peidetud, aimamisi mõistetav tähendus.

VE, 2006