allusioon

allusioon, kirjanduses vihje üldtuntud faktile või kirjandusteosele, kunstiline laen. Vaata ka intertekstuaalsus.

VE, 2006