alt

alt, madal nais- või poisihääl, ulatus umbes g–e2; ka mitme muusikariista eriliik, näiteks altviiul, altflööt.

VE, 2006