alteratsioon

alteratsioon, helikõrguste madaldamine või kõrgendamine pool- või tervetooni võrra.

VE, 2006