ampiir

ampiir, hilisklassitsistlik (klassitsism) stiil Euroopa ruumikujunduses, arhitektuuris ning tarbe- ja moekunstis (u 1800 – 1830). Lähtuti Rooma keisririigi aegseist eeskujudest; kasutati ka Egiptuse kunsti motiive.

VE, 2006