anabaptistid

anabaptistid, taasristijad, 1519 alguse saanud protestantliku uskkonna liikmed. Pidasid õigeks täisealiste ristimist. Äärmuslikud anabaptistid osalesid Saksa talupoegade sõjas ja Münsteri kommuunis. Rahumeelsetest anabaptistidest lähedaltusid mennoniidid ja baptistid.

VE, 2006