anemomeeter

Kaussanemomeeter

anemomeeter (< anemo- + kr metreo 'mõõdan'), riist, millega mõõdetakse tuule või gaasivoolu kurust. Tuule kiiruse määramine põhineb enamasti tuule rõhul riista pöörlevale osale (kaussanemomeeter, tiivikanemomeeter), õhuvoolu dünaamilise ja staatilise rõhu vahel Pitot' torus (manomeetriline anemomeeter) või kuumutatud keha temperatuuri langemisel tuule toimel (termoanemomeeter).

Tiivikanemomeeter

Kaussanemomeetriga määratakse peamiselt tuule keskmist kiirust (kindla ajavahemiku jooksul), tiivikanemomeetriga mõõdetakse õhuvoolu kiirust ventilatsiooniseadmete torudes ja kanalites, manomeetrilise ja termoanemomeetriga määratakse tuule hetkkiirust. Tuule kiiruse pidevaks üleskirjutamiseks rakendatakse anemograafi.

EE 1, 1985; VE, 2006; muudetud 2011