apostroof

apostroof,

  • keeleteaduses ülakoma, märk ’.
  • Kirjanduses poeetiline üte, ilukõneline pöördumine kellegi või millegi eemal oleva poole, näiteks Teid ma teretan, Eestimaa pojad.

VE, 2006