Araabia Liiga

Araabia Liiga, araabia maade poliitilist, majanduslikku ja sõjalist koostööd korraldav organisatsioon. Asutatud 1945, liikmeid 22.

VE, 2006