arengupuue

arengupuue, sünnipärane või varatekkeline psüühiline või vaimne alaareng, psüühika või motoorika funktsiooni täielik või osaline puudumine. Eristatakse meele-, kõne-, vaimu-, keha- ja liitpuudeid ning närvi-, psüühika- ja käitumishälbeid.

VE, 2006