Aristoteles

Aristoteles (384–322 eKr), Kreeka filosoof ja õpetlane. Aristoteles on Lääne mõtlemise, filosoofia ja paljude teadusharude ideestiku, terminoloogia ja klassifikatsiooni alusepanijaid, loogikateaduse looja. Tema õpetus põhineb käsitusel „üldisest”, mis on tema õpetaja Platoni „idee” teisendkuju („Esimene filosoofia” (ka „Metafüüsika”), „Organon”, „Füüsika”, „Poliitika”, „Nikomachose eetika”, „Luulekunstist”).

VE, 2006