aritmeetiline jada

aritmeetiline jada, polünoomi järjestikuste väärtuste jada. Aritmeetilise jada järk võrdub polünoomi astmega. Näiteks polünoom 1 + x + x2 annab 2. järku aritmeetilise jada: 1, 3, 7, 13, 21, ... .

VE, 2006