ARPANET

ARPANET, Arpanet (<ingl Advanced Research Projects Agency Network ’eesrindlike uuringuprojektide asutuse võrk’), USA esimene üleriigiline arvutivõrk, loodud 1969, sai aluseks Internetile.

VE, 2006