arranžeering

arranžeering, helitöö ümberseade ühelt pilli- või hääleliigilt teisele.

VE, 2006