arveldusbilanss

arveldusbilanss, jooksevmaksete bilanss, kaubandusbilanss, mida on täiendatud andmetega nn nähtamatu väljaveo ja sisseveo, s. o. kaubaveo ja turismi eest saadavate ja välismaale makstavate summade kohta, tootmistegurite müügi eest välismaalt laekuvate netotulude andmetega jms.

VE, 2006