arvestuspoogen

arvestuspoogen, trükise mahu arvestamise ühik, mille arv erinevalt autoripoognate arvust väljendab teose kogumahtu. 1 arvestuspoogen = 40 000 täheruumi.

VE, 2006